Aktualności

26 czerwca 2020

"Dostępność – aspekty architektoniczne i cyfrowe" - szkolenie online - 30 czerwca br.

Związek Powiatów Polskich oraz Ministerstwo Cyfryzacji zapraszają na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane "Dostępność – aspekty architektoniczne i cyfrowe", które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku.

W ostatnich latach administracja rządowa położyła duży nacisk na kwestie związane z zapewnieniem szeroko pojętej dostępności przez cały sektor publiczny – podstawowym dokumentem programowym w tym zakresie jest uchwała Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Dostępność Plus. Legislacyjnym efektem tego zainteresowania było uchwalenie podstawowych dla dostępności regulacji prawnych: ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przepisy tych ustaw nakładają obowiązki, których niezrealizowanie może się wiązać z określonymi konsekwencjami – w tym z konsekwencjami finansowymi, stąd też warto szczegółowo zapoznać się z postanowieniami tych aktów prawnych i propozycją ich interpretacji. Szkolenie ma na celu zaprezentowanie przedmiotowej problematyki oraz omówienie niejasności, dzięki czemu co najmniej część wątpliwości powinna zostać rozwiana.

Dedykujemy je w szczególności sekretarzom, kierownikom wydziałów organizacyjnych, wyznaczonym już lub przyszłym koordynatorom dostępności, osobom odpowiedzialnym za prowadzenie BIP, informatykom, obsłudze prawnej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 23 czerwca 2020 roku.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów w poniżej załączonym pliku.


Załączniki