Aktualności

17 czerwca 2020

Interwencja kryzysowa w stanach nadzwyczajnych - zaproszenie na konferencję online - 30 czerwca br.

Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opocznie zapraszają na konferencję online zatytułowaną „Interwencja kryzysowa w stanach nadzwyczajnych. Służby i spektrum działania”, która odbędzie się 30 czerwca 2020 roku przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z dobrymi modelami interwencji kryzysowej stanowiącymi skuteczną pomoc w obliczu kryzysu wywołanego pandemią. Omówione zostaną kwestie działania służb społecznych w sytuacji kryzysowej na podstawie doświadczeń Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Przedstawiony zostanie również przegląd badań polskich i zagranicznych obrazujący nastroje społeczne w okresie kryzysu gospodarczego oraz sytuacjach nadzwyczajnych. Kolejnym z tematów będzie omówienie interwencji kryzysowej wobec katastrof i klęsk żywiołowych. Na zakończenie uczestnicy zapoznani zostaną z pomysłami legislacyjnymi Związku Powiatów Polskich dotyczącymi kierunku w jakim powinna rozwijać się interwencja kryzysowa.

Konferencja dedykowana jest głównie kierownikom i pracownikom Ośrodków Interwencji Kryzysowej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

W konferencji mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 25 czerwca 2020 roku.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej szczegółów w poniżej załączonym pliku.


Załączniki