Aktualności

26 czerwca 2020

Nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Weź udział w szkoleniu Akademii e-Przetargów

1 stycznia 2021 roku wejdzie w życie nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która w sposób znaczący zmieni zasady organizowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Aby przygotować się do implementacji zmian wynikających z wdrożenia nowej ustawy, pracownicy JST mogą wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Akademię e-Przetargów.

Szkolenie jest wynikiem porozumienia między Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji i Związkiem Powiatów Polskich.

Oferta szkoleniowa adresowana jest w szczególności do:

  • Pracowników działów zamówień publicznych/zakupów
  • Osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce
  • Kierowników jednostek
  • Członków komisji przetargowych
  • Pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej progu stosowania ustawy
  • Kadry informatycznej odpowiedzialnej za wdrożenie elektronizacji zamówień publicznych w jednostce

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni do nowej ustawy, poznają nowy tryb udzielania zamówienia, dowiedzą się jak przygotować jednostkę do Procesów Elektronizacji Zamówień. Poruszone też zostaną jakie tematy jak umowne klauzule abuzywne i obowiązkowe w nowym PZP, elektroniczna formuła prowadzenia postępowań czy symulacja elektronicznej obsługi postępowania z wykorzystaniem platformy E-Zamawiający. Na koniec szkolenia uczestnicy będą mogli zadawać pytania ekspertom.

Szkolenie obejmuje zarówno najistotniejsze kwestie prawne związane z wejściem w życie nowej Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jak i wymagania organizacyjne, technologiczne oraz bezpieczeństwa korzystania z narzędzi informatycznych przy udzielaniu zamówień publicznych.

Szkolenie będzie realizowane w formie wykładów wideo, z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Na koniec uczestnicy przystąpią do testu wiedzy, a następnie otrzymają certyfikat ukończenia Akademii sygnowany przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji.

Kurs potrwa od 20 lipca do 11 września 2020.

Rejestracja na I termin kursu będzie trwała do 13 lipca 2020.

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem strony: https://promo.marketplanet.pl/akademia_eprzetargow

Pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres: certyfikat@piit.org.pl