Aktualności

7 lipca 2020

„Regiony jako lokomotywa gospodarcza Europy” – co nas czeka na tegorocznym Europejskim Kongresie Samorządów?

Od 9 do 11 grudnia 2020 roku w Karpaczu po raz kolejny spotkają się przedstawiciele samorządów, administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu, aby rozmawiać i wymieniać poglądy na kwestie najbardziej kluczowe dla ekonomii i regionów.

Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę  i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw, ale także całego kontynentu. Właśnie dlatego tegoroczne hasło kongresu brzmi: „Regiony jako lokomotywa gospodarcza Europy”.

Największe i najważniejsze spotkanie włodarzy europejskich regionów w Polsce będzie składało się z paneli dyskusyjnych, omawiania raportów, warsztatów, wykładów i prezentacji.

Program Kongresu będzie realizowany w 13 ścieżkach tematycznych:

 • Współpraca międzynarodowa
 • Środowisko
 • Innowacje
 • Media
 • Infrastruktura
 • Rozwój
 • Finanse
 • Społeczeństwo
 • Zdrowie
 • Biznes i zarządzanie
 • Gospodarka
 • Inwestycje
 • Polityka

Tematyka tegorocznego Kongresu będzie też oscylowała wokół wyzwań, jakie przed regionami postawiła pandemia koronawirusa.
Podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów zostanie też zaprezentowany III Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Związek Powiatów Polskich jest partnerem wydarzenia.

Szczegóły dotyczące wydarzenia a także formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie: https://www.forum-ekonomiczne.pl/vi-europejski-kongres-samorzadow/?upage=2