Aktualności

16 września 2020

Międzynarodowe Forum PPP

Miasto Płock już po raz czwarty zaprasza przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i firm prywatnych do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 22-23 września 2020 postaci wirtualnej konferencji.

Pierwszy dzień Międzynarodowego Forum PPP w Płocku upłynie pod znakiem paneli dyskusyjnych i sesji warsztatowych, w których czasie przedstawiciele instytucji publicznych i prywatnych wymienią się doświadczeniem w realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Organizatorzy zaplanowali prelekcję dotycząca wpływu pandemii COVID-19 na finanse JST i realizacje projektów PPP. W trakcie wydarzenia odbędzie się również debata przedstawicieli sektora publicznego i prywatnego o potrzebach, oczekiwaniach i celach tego typu inwestycji. Uczestnicy forum poznają także najlepsze praktyki PPP w Europie i na świecie oraz wezmą udział w panelach tematycznych realizacji projektów PPP w oświacie, energetyce, budownictwie mieszkaniowym, sporcie i rekreacji.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy Międzynarodowego Forum PPP będę mieli okazje wysłuchać paneli tematycznych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze finansów, infrastruktury drogowej oraz parkingów w miastach. Równolegle do paneli tematycznych odbędzie się również Forum Rozwoju Lokalnego realizowane we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, który przygotował serię sesji warsztatowych.

Międzynarodowe Forum PPP to cykliczne wydarzenie, któremu przyświeca idea tworzenia przestrzeni do merytorycznej dyskusji oraz świadomości wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk przy realizowaniu inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej: www.forumppp.plock.eu

Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Związek Powiatów Polskich.