Aktualności

22 września 2020

Zarezerwuj tę datę! 5 października startuje 18. Europejski Tydzień Regionów i Miast

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie poświęcone politykom regionalnym. To wyjątkowe wydarzenie, które stało się platformą komunikacyjną łączącą regiony i miasta z całej Europy. Tematem tegorocznej debaty będą działania na rzecz demokracji lokalnych. Wydarzenie rozpocznie się 5 października.

Od 17 lat Europejski Tydzień Regionów i Miast to doskonała okazja do dialogu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. W tym roku wydarzenie obejmie jeszcze trzy dodatkowe tygodnie, które poświęcone będą następującym tematom: wzmocnienie pozycji obywateli, spójność i współpraca oraz zielona Europa.

Ze względu na pandemię koronawirusa, w tym roku wydarzenie w całości odbędzie się w formie zdalnej.

Podczas tegorocznego wydarzenia omawiane będą kwestie związane z rozwojem demokracji lokalnej. Dyskusja będzie dotyczyła takich zagadnień jak zgromadzenia obywateli, budżety partycypacyjne, przejrzystość i inicjatywy otwartego rządu, inicjatywy obywatelskie wspomagane przez władze lokalne czy zrównoważona gospodarka.

Omówione zostaną też wyzwania i rozwiązania dotyczące polityki UE na wyspach śródziemnomorskich, 4 najważniejsze umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w miastach i regionach. Debata będzie też dotyczyła działań władz lokalnych na rzecz transformacji i ożywienia swoich lokalnych społeczeństw a także tego, w jaki sposób zwiększają one świadomość na temat zrównoważonego rozwoju.

Uczestnicy będą też obserwować ewolucję, jaką Europa przeszła od 1950 roku aż do czasów współczesnych. Hasłem tej szczególnej podróży w czasie będzie: „Razem zbudowaliśmy Europę”.

Ze szczegółowym programem wydarzenia można zapoznać się na stronie: https://europa.eu/regions-and-cities/programme/programme-glance_en

Związek Powiatów Polskich jest partnerem wydarzenia.

Ubiegłoroczne edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast była rekordowa pod względem liczby uczestników. Dowodzi to ogromnego znaczenia i potencjału wydarzenia jako platformy wymiany doświadczeń.