Aktualności

21 października 2020

Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych - szkolenia ZPP

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenia online pt. „Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych”, które odbędą się:

 • 26 października br. dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego,
 • 27 października br. dla województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
 • 28 października br. dla województw: śląskiego, łódzkiego i małopolskiego,
 • 16 listopada br. dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego,
 • 17 listopada br. dla województw: mazowieckiego i świętokrzyskiego,
 • 18 listopada br. dla województw: podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego.

Szkolenia rozpoczynają się o godz. 10:00 i trwają min. 3 godz.

Wykład (w każdy z ww. dni tożsamy) będzie obejmował takie zagadnienia jak:

 1. Zakres działania i cele wprowadzanego standardu rachunku kosztów.
 2. Adaptację stosowanej analityki kosztów według rodzaju do wymogów Rozporządzenia.
 3. Identyfikację Ośrodków Powstawania Kosztów i propozycje wybranych księgowań dla zespołu „5”.
 4. Etapy rozliczenia kosztów Ośrodków Powstawania Kosztów pomiędzy sobą z uwzględnieniem możliwych sposobów kalkulacji kosztów wytworzenia procedur medycznych.
 5. Ustalenie kosztów sprzedaży.

Podczas wykładu zostaną przedstawione: przykładowy harmonogram prac, schematy księgowań, dokumenty i sposoby wykorzystania ewidencji obecnie prowadzonych w podmiocie dla celów realizacji standardu.

Przed wykładem zachęcamy do przesłanie na mail: szkolenia@zpp.pl:

 1. Pytań, które na tym etapie tj. po przeczytaniu treści Rozporządzenia, mają podmioty w odniesieniu do zastosowania standardu.
 2. Analityki kosztów według rodzaju i stosowanych rozdzielników.
 3. Wykazu Ośrodków Powstawania Kosztów i stosowanych kluczy podziałowych.

co pozwoli na wypełnienie wykładu przykładami skierowanymi do konkretnych odbiorców.

W szkoleniach mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do określonego w poniżej zamieszczonych zaproszeniach terminu. Po upływie, którego zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.


Załączniki