Ogłoszenia i zamówienia publiczne

15 października 2020

Informacja o wynikach zamówienia na zaangażowanie eksperta przygotowującego scenariusze merytoryczne dla 9 filmów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego

Wyniki zapytania w trybie zasady konkurencyjności na zamówienie Zaangażowanie eksperta przygotowującego scenariusze merytoryczne dla 9 filmów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach Projektu POWR.02.18.00-00-0096/16 - Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wpłynęła jedna oferta:

INVESTMENT SUPPORT Agata Kozłowska, Warszawa, cena: 19 680,00 zł.

Oferta spełniła warunki udziału w postępowaniu.

Łączna liczba punktów, jakie uzyskała oferta: 95 (w tym 50 w kryterium Cena oraz 45 w kryterium Jakość.).

Postępowania zostało rozstrzygnięte i zdecydowano o wyborze Wykonawcy: INVESTMENT SUPPORT Agata Kozłowska, Warszawa.