Ogłoszenia i zamówienia publiczne

21 października 2020

Informacja o anulowaniu zamówienia: Produkcja 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych.

Ze względów proceduralnych Związek Powiatów Polskich anulował zamówienie: Produkcja 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych, prowadzone w trybie zasady konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/11897

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informuję jednocześnie, że zamówienie zostanie ogłoszone ponownie.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy wszystkich zainteresowanych.