Ogłoszenia i zamówienia publiczne

23 października 2020

Informacja o zmianach w zapytaniu na produkcję 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2)

Informujemy, że wprowadzono zmiany w zapytaniu ofertowym na produkcję 9 filmów – Partnerstwo publiczno-prywatne oczami radnych i ekspertów lokalnych (2).

Zmiany dotyczą załączników: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz Miejsce i sposób składania ofert.

Poniżej publikujemy załączniki uwzględniające wprowadzone zmiany (zmiany zostały w tekście podkreślone).

Postępowanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/12810

Jednocześnie termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 2 listopada 2020 r. do godziny 15:00.


Załączniki