Aktualności

30 października 2020

Działalność uchwałodawcza JST - bezpłatne szkolenia ZPP

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenia online dedykowane pracownikom JST zatytułowane "Działalność uchwałodawcza jednostek samorządu terytorialnego – z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych", które odbędą się:

  • 7 grudnia 2020 roku dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego,
  • 8 grudnia 2020 roku dla województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego,
  • 9 grudnia 2020 roku dla województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego,
  • 10 grudnia 2020 roku dla województw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Szkolenia rozpoczynają się o godz. 10:00 i trwają ok. 2,5 godz.

Istotą samorządu terytorialnego jest jego samodzielność. Samodzielność ta wyraża się przede wszystkim w działalności uchwałodawczej jednostek samorządu terytorialnego. Mając na uwadze doniosłość działalności uchwałodawczej samorządów Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom samorządowym.
Szczegółowo tematyka szkolenia będzie obejmowała następujące zagadnienia: kwalifikacja uchwał, jako aktów prawa miejscowego, wady uchwał oraz popełniane błędy legislacyjne, a to wszystko na gruncie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do określonego w poniżej zamieszczonych zaproszeniach terminu. Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.


Załączniki