Aktualności

2 listopada 2020

„Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa”. Bezpłatna publikacja ZPP

Związek Powiatów Polskich oddaje w Państwa ręce publikację pt.„Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa”

Tym razem dotyczy problematyki związanej z dwoma aktami prawnymi: ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przepisy zawarte w powyższych aktach prawnych niestety w dużej mierze są niejednoznaczne i rodzą wiele pytań. W publikacji ukazane zostały podstawowe rozwiązania zawarte w aktach wraz z propozycją interpretacji przepisów. To bardzo ważne, gdyż bez wyjaśnienia wątpliwości prawnych i organizacyjnych trudno przejść do wykonywania obowiązków wynikających z ustawy. Ponadto bez poznania ewentualnych sankcji trudno w należyty sposób zaplanować realizację obowiązków ustawowych.

Publikacja, podzielona na dwie części – jedną dotyczącą dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej oraz drugą odnoszącą się do dostępności cyfrowej – w swoich rozdziałach w sposób szczegółowy odnosi się do poszczególnych regulacji prawnych.

Jej autorem jest: Bartłomiej Zydel - ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze ZPP.


Załączniki