Aktualności

24 listopada 2020

Związek Powiatów Polskich na unijnej konferencji

Związek Powiatów Polskich pozostaje aktywny na arenie międzynarodowej. 20 listopada 2020 roku odbyło się kolejna Konferencja CEPLI - pierwszej europejskiej konfederacji skupiającą krajowe stowarzyszenia reprezentujące 1167 Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego z sześciu krajów europejskich (Belgii, Bułgarii, Francji, Niemiec, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie sieci władz lokalnych szczebla pośredniego, Arco Latino i Partenalia.

Tematem konferencji była walka z kryzysem spowodowanym pandemią. Związek Powiatów Polskich reprezentował Prezes Zarządu ZPP Andrzej PŁONKA oraz Zastępca Dyrektora Biura – Grzegorz KUBALSKI.

Poza reprezentantami Polski, w konferencji wzięło udział wielu innych znamienitych samorządowców, takich jak Pan Manuel BALTAR (prezes Partenalii, prezes Diputación de Ourense, wiceprezes CEPLI - Hiszpania), Hauke JAGAU (prezydent Regionu Hanoweru, rzecznik Deutscher Landkreistag - Niemcy), Serge HUSTACHE (prezydent prowincji de Hainaut, przewodniczący APW - Belgia), Alin-Adrian NICA (przewodniczący rady okręgu Timis, członek Europejskiego Komitetu Regionów w latach 2007-2020 - Rumunia).

Polska na konferencji CEPLI

Patrząc w skali globalnej, zwalczenie pandemii jest uzależnione od działania organizacji międzynarodowych, rządów i firm farmaceutycznych. W zakresie skutecznego poradzenia sobie z nią wokół nas, decydujący głos mają władze szczebla pośredniego, gdyż terytorialna skala ich działania predestynuje je do takiej roli. One też w wielu krajach odpowiadają za szpitale i ważne elementy systemu zarządzania kryzysowego. Dzisiejsze zgromadzenie CEPLI jednoznacznie dowodzi tej tezy – mówił Prezes ZPP.

Grzegorz Kubalski podnosił kwestię dużej i ważnej roli powiatów w organizacji działań sanitarnych, na podstawie sytuacji sanepidów w Polsce.

W spotkaniu głos zabrał również Jan OLBRYCHT, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek komisji ds. budżetu Parlamentu Europejskiego, stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych  (WRF/ MFF), który wskazał, że: „Szkody gospodarcze i społeczne spowodowane pandemią koronawirusa wymagają pilnej interwencji w zakresie wsparcia finansowego. Dlatego tak ważna jest rola Planu Naprawczego w zapobieganiu skutkom pandemii. Jakiekolwiek opóźnienie w przyjęciu pakietu naprawczego UE może mieć bardzo poważny wpływ na naprawę gospodarki w czasie kryzysu. Należy podkreślić, że środki na naprawę gospodarczą będą szczególnie potrzebne władzom lokalnym i regionalnym, które stoją na czele walki z pandemią ”.

Dalsza część w Dzienniku Warto Wiedzieć.


Galeria zdjęć