Aktualności

26 listopada 2020

Relacja z listopadowego, zdalnego posiedzenia KWRiST

fotolia.pl

25 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ze względu na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jako współprzewodniczący ze strony samorządowej zadebiutował Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który funkcję tę będzie pełnił przez najbliższe pięć miesięcy.

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ochrona zdrowia

Z ramienia Związku Powiatów Polskich w posiedzeniu Komisji udział wzięli: Lucyna Sokołowska, członkini zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Rudolf Borusiewicz, dyrektor Biura ZPP oraz Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura ZPP.

Zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Strona samorządowa zasygnalizowała problem z Towarową Giełdą Energii. O ile ustawa dotyczy głównie dużych producentów energii i ich modernizacji, to jednak tyczy się też samorządów, które dysponują uprawnieniami do emisji i mogą je spieniężać w sposób określony w przepisach. Pieniądze te są następnie w całości inwestowane w przedsięwzięcia związane z energetyką i emisją dwutlenku węgla, jednak w TGE napotyka się na ścianę. Niektóre gminy sprzedają uprawnienia na zagranicznych giełdach, gdyż w Polsce nie są w stanie ich spieniężyć. Strona samorządowa poprosiła zatem o ustosunkowanie się do tej kwestii. Małgorzata Golińska z Ministerstwa Klimatu podkreśliła pilny charakter zmian w ustawie. Zadeklarowała też chęć rozmów w sprawie poruszonej przez stronę samorządową.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.