Aktualności

27 listopada 2020

Echa z prac Zespołu ds. Finansów KWRiST

23 listopada br., po kilkumiesięcznej przerwie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Przyzwyczailiśmy się, że na Zespół nie zawsze trafiają projekty rzeczywiście istotne z punktu widzenia samorządów. Emocje wzbudziła dyskusja na temat podziału rezerwy subwencji oraz tzw. sprawy różne.

Do podziału rezerwy dołączają województwa

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycję podziału rezerwy subwencji z art. 36 o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przypomnijmy, że w 2019 r. pierwotnie powiaty miały z tej puli otrzymać 50 mln zł, po negocjacjach z gminami (bo to de facto z ich zwrotów pochodzą środki z rezerwy) pulę powiatową zwiększono do 75 mln zł. Były to środki dla powiatów mających w domach pomocy społecznej mieszkańców umieszczonych na tzw. starych zasadach. W 2020 r. do podziału była podobna kwota jak w poprzednim roku. Ministerstwo Finansów zaproponowało jednak, żeby do podziału środków z rezerwy dołączyły województwa (30 ml zł) skutkiem czego gminom i powiatom zabrano po 15 mln zł. Sprzeciw ZPP co do takiego podziału środków niestety na nic się nie zdał. Znamienne, że w czasie pandemii zmniejszono środki tym samorządom, które musiały i tak wydatkować dodatkowe środki żeby zapewnić bezpieczeństwo sanitarne w placówkach, których mieszkańcy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażenia.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.