Aktualności

26 listopada 2020

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

20 listopada 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Wiele projektów będących przedmiotem prac Zespołu znajdowało się dopiero w konsultacjach i uzgodnieniach międzyresortowych, przez co ich opiniowanie zostało odsunięte w czasie. Stąd też grudniowe posiedzenie Zespołu – na które przejdą te projekty – zapowiada się bardzo obficie.

Odpady – stanowisko Konwentu Marszałków bez uznania w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Zespół omawiał stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie kompetencji organu w zakresie usuwania odpadów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, w przypadku, gdy obowiązek usunięcia odpadów powstał w związku z wydaniem decyzji o cofnięciu decyzji związanej z gospodarką odpadami, stwierdzeniem nieważności, uchyleniem lub wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami, które opisywaliśmy tutaj, nie spotkało się z przychylnym rozpatrzeniem przez resort klimatu i środowiska. Przypomnijmy, marszałkowie postulowali, aby to starostowie byli odpowiedzialni za usunięcie odpadów w przypadku np. uchylenia przez marszałka województwa decyzji odpadowej wydanej przez starostę (ze względu na zmianę właściwości ze starosty na marszałka).

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.