Aktualności

2 grudnia 2020

Grudniowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST

1 grudnia br. w formule online odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej KWRiST.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia wniosku Związku Powiatów Polskich odnośnie współfinansowania przez powiaty Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powstała wątpliwość co do interpretacji przepisów – czy powiat musi uzupełniać środki finansowe w wysokości co najmniej 10%, w przypadku gdy, zadania nie pochodzą z algorytmu a z Programu Wyrównywania Różnic np. zakup samochodu. Zgodnie z odpowiedzią ministerstwa uzupełnianie w wysokości 10% dotyczy tylko środków przekazywanych algorytmowo. Przedstawicielka ZPP mec. Bernadeta Skóbel zaproponowała, aby w tej kwestii dokonać nowelizacji przepisów, aby ostatecznie rozwiać wszystkie wątpliwości.

Następnie przystąpiono do opiniowania projektów aktów prawnych.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.