Aktualności

9 grudnia 2020

O spotkaniu z Ministrem Zdrowia, finansach samorządowych i bieżących problemach powiatów podczas wideokonferencji Zarządu ZPP

9 grudnia w formie zdalnej odbyła się kolejna wideokonferencja Zarządu Związku Powiatów Polskich. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka. Starostowie omówili sprawy najistotniejsze dla funkcjonowania powiatów. Przede wszystkim były to kwestie systemu opieki zdrowotnej, finansów samorządowych i nowo obowiązujących przepisów.

Sprawy bieżące istotne dla funkcjonowania samorządów zreferował zastępca dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski.
Pierwszą poruszoną kwestią był dokonany podział środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 8 grudnia nastąpiło rozdysponowanie 4,5 mld zł, natomiast pozostałe 1,5 mld zł czeka na rozdzielenie. Zgodnie z informacjami, konkursowe rozdzielenie tych środków ma nastąpić jeszcze w tym roku. Jednocześnie zaapelowano do starostów o monitorowanie powyższej sytuacji.
Kolejną poruszoną sprawą były nowe przepisy, które weszły w życie od 5 grudnia, a które zezwalają na jazdę samochodem bez konieczności wożenia ze sobą prawa jazdy. Związek Powiatów Polskich wnioskował wcześniej do premiera, by przesunąć w czasie wejście w życie tych przepisów, ze względu na niedostateczne przygotowanie do ich obowiązywania. Niestety apel pozostał bez odpowiedzi, a przepisy weszły w życie. Utrudnienia dotyczą tego, iż przepis będzie działał na bazie Centralnej Ewidencji Kierowców 1.0., która nie została zweryfikowana z bazami lokalnymi. W praktyce oznacza to błędne dane w Centralnej Ewidencji Kierowców dla ok. 150 tysięcy kierowców. To z kolei oznacza dodatkowe zadania dla wydziałów komunikacji.
Grzegorz Kubalski mówił też o problematyce Domów Wczasów Dziecięcych. Zmiany dotyczące tego typu placówek edukacyjnych są niezbędne. Propozycja płynąca w tym zakresie z MEN sprowadzała się de facto do likwidacji Domów Wczasów Dziecięcych rękami poszczególnych powiatów.
Inną niezwykle istotną dla samorządów kwestią są finanse. 10 grudnia w Senacie ma odbyć się dyskusja na ten temat, natomiast 11 grudnia zaplanowano spotkanie z Ministrem Finansów, podczas którego korporacje samorządowe zgłoszą najistotniejsze problemy w tym zakresie. Jeśli chodzi o powiaty, będzie to głównie temat sytuacji finansowej szpitali powiatowych.
Wspomniano także o konsultacjach Narodowego Programu Szczepień.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.