Aktualności

17 grudnia 2020

Relacja z grudniowego zdalnego posiedzenia KWRiST

16 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w formie zdalnej. Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast współprzewodniczył Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Fundusz Inwestycji Lokalnych

Wiele emocji wzbudziła dyskusja zainicjowana przez stronę samorządową, dotycząca podziału środków w ramach drugiej transzy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jako pierwszy głos zabrał Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. W imieniu strony samorządowej zapowiedział zwrócenie się do Komisji Wspólnej o powołanie zespołu doraźnego, który wyjaśniłby zasady przyznania pieniędzy publicznych i który będzie nadzorował przyznanie środków w pozostałych naborach. Intencją jest, by każda z korporacji samorządowych mogła wyznaczyć dwóch reprezentantów, którzy będą brali udział w pracach zespołu. Zaznaczył, że odebranie samorządom środków z podatku PIT było już działaniem wbrew zasadzie pomocniczości. „Z zażenowaniem i dezaprobatą stwierdzamy, że środki w drugiej puli zostały przekazane bez transparentności, według uznania politycznego, bez jasno określonych zasad. 89% środków zostało przekazanych do województw współrządzonych przez PiS. To pokazuje, jak polityczny był ten podział” – mówił Jacek Karnowski. Zdaniem prezydenta Sopotu, taki proceder podważa współpracę w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. „Nie chcemy aby mieszkańcy byli karani za nie wybranie takiej władzy jaka jest konieczna do otrzymania środków” – dodał. Podkreślił, że środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych to środki publiczne – zatem nie należą ani do rządu ani samorządu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.