Aktualności

30 grudnia 2020

Zmiana terminu kwalifikacji wojskowej w 2021 roku

Strona rządowa pozytywnie odpowiedziała na apel Związku Powiatów Polskich w przedmiocie zmiany terminu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt, który ustala dwa alternatywne terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej oraz odpowiadające im okresy jej przeprowadzenia, tj.: 1 termin – ogłoszenie na dzień 24 marca 2021 r. i czas trwania w okresie od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. (76 dni roboczych) oraz 2 termin – ogłoszenie na dzień 26 lipca 2021 r. i czas trwania w okresie od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. (73 dni robocze).

Zmiana terminu kwalifikacji wojskowej jest związana z trudnościami, jakie napotkali m.in. starostowie w realizacji zadania w trakcie epidemii. Trudności te to m.in. niemożność pozyskania chętnych lekarzy i średniego personelu medycznego do składów PKLek, brak możliwości zapewnienia dostępu do badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, brak możliwości zapewnienia przez organy samorządu powiatowego lokali na siedziby PKLek., które spełniałyby wymogi i obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne, brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w lokalach komisji oraz właściwego porządku i stanu sanitarno-epidemiologicznego.