Aktualności

20 stycznia 2021

Styczniowy Zespół ds. Edukacji zdominowany przez wnioski ZPP

19 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i KWRiST.

Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano wniosek Ministra Klimatu i Środowiska dot. opinii w sprawie wprowadzania zmian w zawodzie technik gazownictwa, polegających na zmianie kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie.

W sprawach różnych poruszono następujące zagadnienia:

  1. Wniosek ZPP dot. omówienia założeń modelu „Edukacja dla wszystkich" - temat został już opisany tutaj: (trzeba wstawić link do artykułu pn. Pierwsze omówienie modelu "Edukacja dla wszystkich" podczas Zespołu ds. Edukacji)
  2. Wniosek ZPP dot. młodzieżowych ośrodków wychowawczych - temat został opisany tutaj: (trzeba wstawić link do artykułu pn. Pomysły na zmiany w finansowaniu młodzieżowych ośrodków wychowawczych).

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.