Aktualności

8 lutego 2021

EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI - Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty

20–21 kwietnia 2021 r.* w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbędzię sie VIII edycję EDUKACJI PRZYSZŁOŚCI - Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty.

Organizatorem wydarzenia jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM SA – wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI to miejsce, gdzie spotykają się szefowie samorządów terytorialnych, naczelnicy wydziałów oświaty, pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za oświatę w JST, pracownicy zespołów obsługi placówek oświatowych, dyrektorzy i pracownicy szkół, eksperci i naukowcy zajmujący się tematem edukacji.

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI to dwa dni rozmów i debat w gronie doświadczonych ekspertów, praktyków i starannie dobranych wystawców, to trzy sesje plenarne oraz ścieżki tematyczne: zarządzanie oświatą, finansowanie oświaty, przedszkole przyszłości.

Na tegorocznej konferencji omawianych będzie wiele zagadnień dotyczących m.in. przyszłości polskiej edukacji, wyrównywania szans uczniów po zdalnym nauczaniu, bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, nowych narzędzi wspierających proces edukacji.  

Patronat nad tym wydarzeniem sprawuje Związek Powiatów Polskich

Więcej informacji na stronie: www.oswiataprzyszlosci.pl   
Rejestracja na stronie: www.oswiataprzyszlosci.pl/rejestracja
Kontakt do Organizatora: email: konferencje@municipium.com.pl  tel. 22 242 80 20

* w przypadku dalszego występowania obostrzeń epidemiologicznych konferencja może zostać zorganizowana 8–9 czerwca 2021