Aktualności

10 lutego 2021

Zmiany w systemie opieki zdrowotnej głównym tematem wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich

Planowana restrukturyzacja szpitali, sytuacja pediatrii w Polsce i bieżące problemy samorządów to główne tematy wideokonferencji Zarządu Związku Powiatów Polskich, która odbyła się 10 lutego. Spotkaniu przewodniczył Prezes Zarządu ZPP Andrzej Płonka.

Nie ulega wątpliwości, że kwestią najbardziej istotną dla powiatów w ostatnim czasie jest planowana restrukturyzacja służby zdrowia. Zastępca Dyrektora Biura ZPP, Grzegorz Kubalski zasygnalizował również inne istotne z punktu widzenia powiatów bieżące kwestie:

  • W zapowiadanej nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym znajdzie się zapis o wprowadzeniu możliwości tworzenia Młodzieżowych Rad Powiatu. Jest to jednak rozstrzygnięcie w pełni fakultatywne, sprawę monitorować będzie Związek Powiatów Polskich.
  • Do rządowych pomysłów centralizacji dodać należy wypowiedź Ministra Edukacji i Nauki, w której nawiązał do konieczności centralizacji nadzoru nad szkolnictwem. Nie wiadomo jeszcze co miałoby to oznaczać, ale można oczekiwać pojawienia się presji na wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu szkół. Zespół Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST będzie dokładnie przyglądał się tej sprawie.
  • Narasta problem dotyczący zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu – problem dotyczy w głównej mierze wymierzania kar z tytułu niedokonania tego obowiązku. Na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, które przewidziane jest na ten miesiąc ta sprawa ma zostać przedyskutowana. Związek Powiatów Polskich ma zamiar przypomnieć o nowelizacji zaproponowanej już rok temu, dotyczącej uporządkowania zaistniałej sytuacji.

Do kwestii planowanej restrukturyzacji szpitali odniosła się Bernadeta Skóbel, mówiąc o spotkaniu z wiceministrem Gadomskim. Wzięli w nim udział przedstawiciele Związku Powiatów Polskich oraz Związku Miast Polskich, którzy ze swojej strony starali się przedstawić koncepcję rozwiązania problemu, mianowicie usamorządowienia zadań z zakresu ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło natomiast trzy możliwe rozwiązania o których szerzej pisze Dziennik Warto Wiedzieć - tutaj.

Za przyczynę realizacji reformy Ministerstwo Zdrowia wskazało problemy związane z zadłużeniem szpitali, wielowładztwo, nieskoordynowane działania dotyczące tworzenia, funkcjonowania i rozwoju podmiotów leczniczych, brak współpracy, utrzymywanie nieefektywnie wykorzystywanej bazy, a także to, że w ocenie MZ epidemia covid w jaskrawy sposób pokazała jak trudno prowadzić skoordynowane działania zarządcze.  

Podczas spotkania nie podano szczegółów dotyczących tego, jak ma wyglądać nowy system i przejęcie szpitali. Nie ma również pewności co do tego, że długi przejętego szpitala zostaną zrestrukturyzowane. Minister zaproponował jeszcze jedno spotkanie robocze i kolejne w szerszym gronie. Dodać należy jeszcze, że Minister na rozmowę o zmianach w służbie zdrowia wyznaczył samorządom jedynie godzinę.

Kolejną istotną kwestią poruszoną podczas wideokonferencji Zarządu była sytuacja pediatrii w Polsce. Samorządy chce się z dnia na dzień rozliczyć za to, z czym walczyły przez cały ubiegły rok. Samorządy wnosiły o skwitowanie, gdyż nie da się rozliczyć usług z zeszłego roku w czasie pandemii, gdy ludzie nie korzystali ze świadczeń w wyniku strachu. Minister Zdrowia w lutym podjął decyzję o rozliczeniu z pediatrii – będzie płacił za usługi pediatryczne faktycznym wykonaniem. Z powodu niedostosowania przez Ministra Zdrowia modelu finansowania świadczeń pediatrycznych do zmniejszonej liczby hospitalizacji w okresie pandemii, na przełomie stycznia i lutego szpitale zostały pozbawione części środków na utrzymanie bieżącej działalności pediatrycznej. Przyczyną było wyprowadzenie pediatrii z tzw. ryczałtu szpitalnego i wprowadzenie rozliczenia świadczeń za rzeczywiste wykonanie. Ostatnim pomysłem Ministerstwa Zdrowia jest wprowadzenie rozwiązania, w którym dopuszcza się zaliczki do końca marca. Więcej na ten temat można przeczytać w Dzienniku Warto Wiedzieć - tutaj.

Prezes Zarządu ZPP skierował w ostatnim czasie pisma do prezydenta i premiera z prośbą o spotkanie. Zapowiedział też absolutny brak zgody na jawne kłamstwa dotyczące spraw najistotniejszych powielane w mediach przez stronę rządową.