Aktualności

17 lutego 2021

Echa z prac Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST

Na wtorkowym (16 lutego br.) posiedzeniu Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST głównym punktem porządku obrad było zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Związek Powiatów Polskich zgłosił uwagi do ww. projektu. Dotyczyły one m.in. braku zasadności podwójnego informowania o incydencie – raz do CSRIT, drugi raz – do wojewody. Istotny jest szybki i skuteczny obieg informacji pewnej. Dwukrotne raportowanie może spowodować rozbieżności w zaleceniach od obu podmiotów i nie jest niczym uzasadnione. Jednostką wyspecjalizowaną i „zaufaną” jest CSRIT i on powinien być właściwy w sprawach cyberzagrożeń. W ocenie ZPP, nic nie stoi na przeszkodzie, by CSRIT przekazywał dane wojewodzie. Strona rządowa przychyliła się do takiej argumentacji i uwagę uwzględniła. Projekt uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.