Aktualności

18 lutego 2021

Echa z prac Zespołu ds. Rolnictwa KWRiST

17 lutego 2021 roku odbyło się – w formie wideokonferencji – posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Posiedzenie zostało zdecydowanie zdominowane omówieniem projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia „Planu przeciwdziałania skutkom suszy”. Sprawy różne to powracający już tradycyjnie na posiedzeniach Zespołu wątek wspólnot gruntowych.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy – pionierski dokument, czy będzie pionierska realizacja?

Dyr. Jarosław Wiśniewski z Departamentu Klimatu i Środowiska w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który równocześnie współprzewodniczył posiedzeniu, podkreślił zdecydowanie, że projekt Planu to rzecz pionierska, przygotowana we współpracy wielu instytucji.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.