Aktualności

19 lutego 2021

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

18 lutego 2021 r. odbyło się – w formie zdalnej – posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Projekt Umowy Partnerstwa, nowela ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzw. ustawa odległościowa – to najważniejsze wątki omawiane w toku posiedzenia.

Umowa Partnerstwa, w tle Krajowy Plan Odbudowy – najbliższe miesiące pod znakiem funduszy unijnych

Wciąż trwają (do 22 lutego 2021 r.) konsultacje publiczne projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce. Projekt został jednak równolegle skierowany do prac w KWRiST – i mimo toczących się wciąż konsultacji publicznych – zgłoszono do niego bardzo dużo uwag. Dyskusja póki co miała charakter wstępny, stąd też podjęto w niej wątki natury generalnej.

Przedstawiciele organizacji samorządowych (w tym ZPP) zwracali uwagę na dość podobne kwestie: algorytm podziału środków na poszczególne województwa, propozycję pozostawienia bardzo dużej rezerwy środków czy też – w nawiązaniu do UP – włączenie samorządów w prace nad Krajowym Planem Odbudowy. Bartłomiej Zydel, który brał udział w posiedzeniu z ramienia Biura ZPP, zwracał uwagę na konieczność doprecyzowania części dotyczącej instrumentów, w tym wątku strategii ponadlokalnej dla ZIT ośrodka wojewódzkiego czy też generalnego braku konieczności posiadania przez powiaty strategii w rozumieniu art. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w celu ubiegania się o środki unijne. Warto także zaznaczyć, że jak do tej pory wszystkie podmioty zgłaszające uwagi oczekują na pisemne stanowisko resortu funduszy.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.