Nabór na stanowisko Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 1/2021
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor/Specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Nowy Sącz

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • pozyskiwanie danych dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu  terytorialnego, ich jednostek podległych i zależnych - zarówno ze źródeł ogólnodostępnych jak i w drodze wypełnianych przez nich ankiet,
 • prowadzenie analizy danych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • przygotowywanie publikacji, sprawozdań i raportów z analiz oraz innych opracowań dotyczących realizacji usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki podległe i zależne,
 • prowadzanie monitoringu realizacji usług publicznych przez powiaty i miasta na prawach powiatu, między innymi przy wykorzystaniu Systemu Analiz Samorządowych czy powstającego Systemu Monitorowania Usług Publicznych,
 • tworzenie i utrzymywanie baz danych,
 • przygotowywanie artykułów do Dziennika Warto Wiedzieć w powyższym zakresie tematycznym.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunku gwarantującym dobrą znajomość analizy danych (matematyka, fizyka, ekonomia lub pokrewne) lub badań społecznych (socjologia lub pokrewne) albo ostatni rok studiów pod warunkiem dyspozycyjności do pracy na pełny etat.
 • znajomość statystyki matematycznej,
 • zaawansowana obsługa arkusza kalkulacyjnego,
 • gotowość do obywania krajowych podróży służbowych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu badań społecznych,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • zdolności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Kompetencje dodatkowe:

 • znajomość zasad pisowni, w tym: ortografii, interpunkcji, gramatyki,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość i dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • asertywność,
 • chęć i gotowość do nauki.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umową na okres próbny).

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony poniżej).

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

Biuro Związku Powiatów Polskich
ul. Długosza 63/2
33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY – nabór 1/2021, w terminie do 8 marca 2021r.

Wstępna weryfikacja kompetencji wymaganych i pożądanych następuje w oparciu o życiorys i kwestionariusz osobowy. W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do udokumentowania danych osobowych, o których mowa w art. 22 (1) §1 Kodeksu pracy.


Załączniki