Nabór na stanowisko Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH
OGŁASZA NABÓR Nr 2/2021
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista/Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz

 

Ilość stanowisk: 1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa.

Praca na ww. stanowisku wiąże się z koniecznością odbywania krajowych podróży służbowych.

 

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie opinii do projektów aktów prawnych w procesie legislacyjnym,
 • udział w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, konferencjach uzgodnieniowych, posiedzeniach komisji senackich i sejmowych,
 • sporządzanie projektów pism i opinii kierowanych do innych instytucji publicznych i prywatnych, w sprawach związanych z działalnością statutową Związku Powiatów Polskich,
 • przygotowywanie ekspertyz na potrzeby organów statutowych,
 • udział w charakterze uczestnika/prelegenta w konferencjach, szkoleniach,
 • współredagowanie serwisów informacyjnych prowadzonych przez pracodawcę w zakresie związanym z w/w obowiązkami.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze albo ostatni rok studiów pod warunkiem dyspozycyjności do pracy na pełny etat,
 • dobra znajomość obsługi komputera w zakresie: poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, edytor tekstów, tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 • asertywność,
 • komunikatywność w mowie i piśmie,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność  i zaangażowanie,
 • bardzo dobra organizacja pracy, terminowość,
 • chęć i gotowość do nauki.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w administracji publicznej.

Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę na czas nieokreślony (z możliwością poprzedzenia umowy na okres próbny)

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (cv),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór zamieszczony poniżej).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: kadry@zpp.pl lub w wersji papierowej na adres:

 

Biuro Związku Powiatów Polskich

ul. Długosza 63/2

33-300 Nowy Sącz

z dopiskiem „KADRY-nabór 2/2021”, w terminie do 8 marca 2021 r.

 

W trakcie rekrutacji lub przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia kopii dokumentów potwierdzających wskazane w kwestionariuszu osobowym wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.


Załączniki