Aktualności

2 marca 2021

Rusza Ranking "Skarbnik Samorządu 2021"

Miniony, 2020 rok bez wątpienia zapisze się na kartach najnowszej historii, jako jeden z najtrudniejszych dla wszystkich, na których barkach spoczęła odpowiedzialność zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania gmin i powiatów w pandemicznej rzeczywistości. Mozolnie wypracowywane przez lata plany inwestycyjne niejednokrotnie w ciągu kilku tygodni stały się nieaktualne, a Skarbniczki i Skarbnicy musieli zmierzyć się z zabezpieczeniem funduszy na środki ochrony przeciwwirusowej w skali całej jednostki samorządowej, wprowadzeniem pakietów pomocowych dla przedsiębiorców oraz ustabilizowaniem sytuacji budżetowej w obliczu gwałtownego zahamowania przychodów. Działo się to przy jednocześnie najszybciej w ostatnich dziesięcioleciach zmieniającym się otoczeniu prawnym, ingerującym w najdrobniejsze elementy życia samorządu.

To wszystko sprawia, iż Ranking „Skarbnik Samorządu 2021” zyskuje jeszcze bardziej szczególną wagę.

Tegoroczny ranking, obejmować będzie gminy i powiaty według kryterium wielkości jednostki samorządu terytorialnego:

 • Gminy wiejskie do 5 tys. mieszkańców
 • Gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców
 • Gminy miejsko-wiejskie do 10 tys. mieszkańców
 • Gminy miejsko-wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców
 • Gminy miejskie do 20 tys. mieszkańców
 • Gminy miejskie powyżej 20 tys. mieszkańców
 • Miasta na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców
 • Miasta na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców
 • Powiat do 60 tys. mieszkańców
 • Powiat od 60 do 120 tys. mieszkańców
 • Powiat powyżej 120 tys. mieszkańców

oraz dedykowane badanie dla gmin turystycznych i uzdrowiskowych, które pandemia koronawirusa w szczególny sposób dotknęła w ubiegłym roku.

Więcej informacji: www.gazetaprawna.pl/rankingSkarbnik2021

Udział w rankingu jest bezpłatny.

Przypominamy, iż przedstawiciele samorządów, którzy zgłoszą swój udział do rankingu, bądź konkursu, mogą nieodpłatnie wziąć udział w kongresie Perły samorządu.

Rozstrzygnięcie rankingu i konkursu będzie miało miejsce podczas kongresu Perły samorządu w Gdyni, w dniach 12-13 maja 2021 r.