Aktualności

9 marca 2021

Środki finansowe kierowane na lecznictwo szpitalne w Polsce na tle innych państw europejskich - członków OECD

Eksperci Związku Powiatów Polskich przygotowali kolejną analizę, której celem jest odpowiedź na pytanie, jakie środki finansowe w Polsce kierowane są na lecznictwo szpitalne na tle innych państw europejskich – członków OECD oraz czy rzeczywiście pozostałe kraje przeznaczają mniej środków na lecznictwo szpitalne.

Analizą porównawczą objęto 26 państw europejskich, które są członkami OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

Opracowanie zostało sporządzone w oparciu o dane publikowane przez OECD.

Z treścią raportu można zapoznać się poniżej.


Załączniki