Aktualności

12 marca 2021

Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

11 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Dotyczyło ono m.in. kwestii dostępu do danych właścicieli nieruchomości, projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz trudnej sytuacji wydziałów komunikacji starostw powiatowych w związku ze wzrostem liczby zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdów.

Kontakt z właścicielami nieruchomości – najwyższy czas wkroczyć w XXI wiek

Związek Powiatów Polskich wprowadził do porządku obrad posiedzenia problematykę ułatwienia nawiązywania kontaktów pomiędzy np. potencjalnymi inwestorami czy organami administracji publicznej a właścicielami nieruchomości. ZPP zaproponował dwa warianty. Dalej idący, dotyczący wprowadzenia nowego, zanonimizowanego identyfikatora właściciela nieruchomości, powiązanego ze skrzynką odbiorczą, na którą można byłoby doręczać właścicielowi korespondencję. Wariantem bliżej idącym jest zmiana art. 24 Prawa geodezyjnego i kartograficznego – w kierunku odejścia od uzależnienia udostępniania danych właścicieli nieruchomości od wykazania „interesu prawnego” przez wnioskodawcę.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.