Aktualności

30 marca 2021

Elektromobilność, gatunki obce i zbycie/nabycie pojazdu. Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST

25 marca 2021 roku odbyło się trzecie już w tym miesiącu, tym razem „regularne” posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Na posiedzeniu najwięcej uwagi poświęcono projektowanej nowelizacji ustawy o elektromobilności, projektowi ustawy o gatunkach obcych oraz dyskusji na temat rozwiązania problemów wynikających z brzmienia przepisów dotyczących zgłaszania zbycia albo nabycia pojazdu.

Elektromobilność – ładowarki za pieniądze samorządów?

Komisja Wspólna pracowała nad projektem nowelizacji ustawy o elektromobilności już jesienią 2020 roku. Od tego czasu projektodawcy „przepadli” z projektem – temat wrócił do prac Zespołu ds. Infrastruktury dopiero teraz. Uwzględnia on szereg uwag zgłoszonych przez ZPP (między innymi dotyczących stref czystego transportu), lecz wciąż nie jest pozbawiony wad. Projekt w nowej wersji przewiduje bowiem obowiązek dostosowania miejsc postojowych przy budynkach niemieszkalnych (posiadających 20 miejsc postojowych lub więcej) i zapewnienia punktów ładowania oraz okablowania dla ewentualnych przyszłych punktów ładowania do początku 2025 roku. Obowiązkiem – jeszcze bardziej restrykcyjnym – mają zostać objęte również wszelkie nowe budynki niemieszkalne. Równocześnie jednak w Ocenie Skutków Regulacji skutki finansowe obliczono… dość wątpliwie. Przyjęto, że niemieszkalne budynki publiczne w Polsce będące własnością administracji publicznej to ok. 10% wszystkich budynków niemieszkalnych, a przy kosztach wyposażenia nie wzięto pod uwagę kosztów typowo budowlanych. Ponadto (a nawet przede wszystkim) nie wskazano jednak konkretnych źródeł finansowania nowych zadań.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.