Aktualności

19 kwietnia 2021

„Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” - bezpłatna konferencja

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na konferencję pt. „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, która odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia br.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na istotną rolę spółek wodnych i Lokalnych Partnerstw ds. Wody, w racjonalnej gospodarce wodnej w rolnictwie, a także prezentacja dobrych praktyk w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W wydarzeniu uczestniczyć będą doradcy, rolnicy, przedstawiciele Lokalnych Partnerstw ds. Wody, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele Izb Rolniczych, administracji samorządowej oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą w formie elektronicznej na stronie https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia do 23 kwietnia br. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na platformie szkoleniowej o przyjęciu na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Konferencja „Dobre praktyki w gospodarowaniu wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich” organizowana jest w ramach realizacji operacji własnej KSOW, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Załączniki