Aktualności

17 kwietnia 2021

NIK o dostępności terapii protonowej i wykorzystaniu cyklotronów

Centrum Cyklotronowe Bronowice (instytucja podległa pod dział Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) mogłoby leczyć znacznie więcej pacjentów z nowotworami poza narządem wzroku.

Jednak ani Minister Zdrowia, ani NFZ, ani Narodowy Instytut Onkologii Oddział w Krakowie nie uczyniły wystarczająco dużo, by protonoterapia była rzeczywiście dostępna. Urzędnicy nie zakwalifikowali do programu leczenia prawie trzech czwartych rekomendowanych rodzajów nowotworów.

To wnioski wynikające z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie NIK.