Aktualności

23 kwietnia 2021

Wieści z kwietniowego Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST – „stare” opłaty za zajęcie pasa, nowela ustawy OOŚ i zmiany w RWDZ

22 kwietnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Wśród kilkunastu punktów, nad którymi obradował Zespół, warto szczególną uwagę zwrócić na dyskusję o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, wynikających ze „starych” decyzji, rozmowę na temat konieczności dokonania kolejnej nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (czyli ustawy OOŚ) oraz prace nad nowym rozporządzeniem ws. rejestru wniosków o pozwolenie na budowę.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego sprzed nowelizacji megaustawy, czyli Ministerstwo chciało inaczej, a sądy orzekają inaczej

Dyskusję na ten temat zainicjowało pismo Związku Powiatów Polskich. Dotyczyło ono wniosków podmiotów umieszczających infrastrukturę telekomunikacyjną w pasach drogowych, które na podstawie art. 155 k.p.a. domagają się zmiany decyzji wydanych przed wejściem w życie nowych przepisów (wprowadzonych ustawą z sierpnia 2019 r.), obniżających maksymalne stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ustalenia rządowo-samorządowe były jednak takie, że obniżka obejmie tylko lokowanie infrastruktury po 2019 r. – i nie będzie miało miejsce zmienianie opłat dla „starej” infrastruktury. Problem w tym, że SKO i już WSA orzekają na korzyść podmiotów umieszczających infrastrukturę w pasach drogowych (wyrok WSA w Olsztynie, do którego powstało już uzasadnienie, opisywany był w Dzienniku Warto Wiedzieć). Dyskusja miała charakter wstępny – ze względu na konieczność szerszego przygotowania się dawnego resortu cyfryzacji – acz intensywny.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.