Aktualności

14 maja 2021

Piąta edycja kongresu Perły Samorządu z aktywnym udziałem ZPP za nami

12 i 13 maja w Gdyni odbyła się piąta już edycja kongresu Perły Samorządu. Tegoroczne wydarzenie odbyło się w formule online. Głównymi tematami dyskusji była przyszłość systemu ochrony zdrowia w Polsce, migracja i zmiany demograficzne oraz system finansowania.

Na kongres Perły Samorządu złożyły się sesje plenarne, panele dyskusyjne, a także gala wręczenia wyróżnień w rankingach Dziennika Gazety Prawnej.

W panelach dyskusyjnych udział wzięli: Bernadeta Skóbel, szefowa Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, a także Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura ZPP.

Panel, w którym uczestniczył Grzegorz Kubalski dotyczył relacji pomiędzy władzami lokalnymi a przedsiębiorcami. Podkreślał, że współpraca między przedsiębiorcami a władzami samorządowymi musi być mocno dostosowana do lokalnych uwarunkowań. Jednostka samorządu terytorialnego, myśląc kompleksowo o swoim rozwoju, musi znaleźć właściwy balans pomiędzy działaniami proinwestycyjnymi i poszukiwaniem wielkich inwestorów a działaniami, które są ukierunkowane bezpośrednio na wsparcie już istniejących podmiotów gospodarczych. Za kwestię bardzo istotną Grzegorz Kubalski uznał też tworzenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Chodzi tu nie tylko o nowotworzone kierunki studiów ale także renesans szkolnictwa zawodowego. Apelował także o większe zaufanie do samorządu terytorialnego ze strony władzy centralnej.

W panelu dotyczącym rewolucji własnościowej w szpitalach udział wzięła Bernadeta Skóbel. Zastanawiano się, czy sytuacja ta jest szansą czy zagrożeniem dla działania szpitali i ich sytuacji finansowej. Bernadeta Skóbel mówiła, że niejednokrotnie podkreślano, że problem w systemie ochrony zdrowia w Polsce co do zasady leży w nieodpowiednim poziomie finansowania. Kwestia nakładów finansowych na ochronę zdrowia jest nie do uniknięcia. Dopiero po uporaniu się z tą kwestią można zastanawiać się, czy zmiana struktury właścicielskiej rzeczywiście będzie potrzebna. Bernadeta Skóbel nawiązała także do analizy danych dotyczących sytuacji finansowej szpitali powiatowych. Wynika z niej, że pogorszenie kondycji finansowej zbiegło się z wprowadzeniem sieci szpitali. Podkreśliła również, że Związek Powiatów Polskich zawsze był zwolennikiem uporządkowania systemu i jasnego określenia, za jakie świadczenia powinien odpowiadać przeciętny szpital powiatowy. W tym zakresie niestety system nigdy nie został uporządkowany. W panelu dotyczącym projektowanych zmian w systemie opieki zdrowotnej, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie wziął udział wiceminister Sławomir Gadomski.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.