Aktualności

27 maja 2021

IV edycja konkursu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021"

Do 16 czerwca br. trwa nabór wniosków do IV edycji konkursu o przyznanie certyfikatu "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021".

Celem wydarzenia jest wyróżnienie podmiotów, które potrafią połączyć działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Certyfikaty, które zostaną przyznane w pięciu kategoriach, przyczynią się zarówno do budowy marki poszczególnych podmiotów jak i całego sektora ekonomii społecznej.

Z wszelkimi informacjami dotyczącymi konkursu zapoznać się można na dedykowanej stronie internetowej www.znakjakosci.mrips.gov.pl, gdzie dostępny jest również formularz zgłoszeniowy.

Konkurs organizowany jest od 2018 roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wraz z partnerami: Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Europejskim Domem Spotkań – Fundacją Nowy Staw w ramach projektu „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.