Aktualności

16 czerwca 2021

Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19?

W ramach projektu edukacyjnego „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, zachęcamy do udziału w drugiej tegorocznej debacie eksperckiej online pt. „Jak prowadzić odpowiedzialną politykę senioralną i chronić seniorów przed chorobami zakaźnymi w dobie pandemii COVID-19? Doświadczenia praktyków i przykłady już realizowanych inicjatyw”.

Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca br. w godz. 11:00-12:30.

Podczas debaty poruszone będą następujące zagadnienia:  

  • Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych wśród osób po 60 r.ż. w drugim roku pandemii COVID-19 – aktualne zalecenia i rekomendacje.  
  • Profilaktyka chorób zakaźnych w domach pomocy społecznej jako priorytetowe działanie i nieodłączny element polityki senioralnej.
  • Dobre przykłady zrealizowanych programów samorządowych dla seniorów i pożądane kierunki ich rozwoju.
  • Efekty i wielopłaszczyznowe korzyści ze stosowania szczepień ochronnych u osób z grup ryzyka.
  • Aktualne potrzeby społeczne i instytucjonalne dot. wsparcia seniorów podczas pandemii COVID-19.
  • Jak ułatwić seniorom dostęp do szczepień ochronnych i zmobilizować ich do zadbania o własne bezpieczeństwo.
  • Inicjatywy zdrowotne realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – seniorzy biorą sprawy we własne ręce.
  • Narzędzia przydatne przy projektowaniu, wdrażaniu i realizacji programów profilaktycznych – realne wsparcie dla samorządów i instytucji.

Udział w spotkaniu można zgłosić poprzez bezpłatną rejestrację na stronie: https://www.rynekzdrowia.pl/partnerzy/zcp/2021/2/

Wydarzenie to objęte zostało patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich.