Aktualności

21 czerwca 2021

Jakie debaty podczas Samorządowego Kongresu Finansów

Zachęcamy do uczestnictwa w I Samorządowym Kongresie Finansowym, który odbędzie się 30 czerwca 2021 r. w formule online i będzie transmitowany z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Kongres organizowany jest z inicjatywy Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu, a organizatorami są Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupa MTP.

Wystąpienia otwierające pierwszą edycję Samorządowego Kongresu Finansowego wygłoszą:

  • Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu
  • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
  • Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Fundusz Rozwoju
  • Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
  • Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Wystąpienie inauguracyjne pt. "Reforma dochodów samorządowych po 20 latach" wygłosi Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

Kontynuacją wystąpienia będzie debata pt. "Reforma dochodów samorządowych", w której rozmówcy podejmą temat potrzeby modyfikacji i kierunków zmian legislacyjnych.

Samorządy wskazują na dwa główne obszary wymagające reformy. Po pierwsze na mechanizmy korekcyjne, czyli tzw. "janosikowe" i sposób jego naliczania. Po drugie na znaczącą zmienność dochodów wynikającą m.in. ze zmian w podatkach dochodowych i udziałów w nich samorządów. Głównym postulatem jest zwiększenie pewności i ograniczenie fluktuacji poziomu dochodów. Czy można zapewnić określenie dochodów samorządów w proporcji do PKB? Czy można oszacować koszty wypełniania zadań własnych i zleconych samorządów, sposób ich indeksowania i tą metodą dochodzić do wielkości budżetu gminy czy powiatu?

Moderować spotkanie będzie Hanna Cichy, analityczka ds. gospodarczych, Polityka Insight, a do rozmowy zaproszeni zostali:

  • Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
  • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
  • Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
  • Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski
  • Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

W programie SKF nie zabraknie krótkiej formy dyskusji, dlatego zapraszamy do śledzenia rozmowy o Programie LIFE dla samorządów. Po prezentacji wprowadzającej Justyny Mazurkiewicz, Kierownika Projektu LIFE MAŁOPOLSKA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Michał Glaser, Prezes Zarządu, Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot porozmawia z Justyną Mazurkiewicz o założeniach programu, postępach w jego prowadzeniu oraz doświadczeniach z prac przygotowawczych realizowanych w procesie aplikowania o dofinansowanie, ale przede wszystkim o doświadczeniach wynikających z budowania szerokiego partnerstwa gmin na rzecz współrealizacji projektu.

Szczegółowe informacje o Kongresie, odnośnik do rejestracji oraz program Kongresu można znaleźć na stronie: www.efcongress.com

Partnerem instytucjonalnym Kongresu jest Związek Powiatów Polskich, natomiast Dziennik Warto Wiedzieć objął wydarzenie patronatem medialnym.