Aktualności

24 czerwca 2021

Czerwcowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

18 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół uzgodnił następujące akty prawne:

  • projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019–2022;
  • projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Na kolejne posiedzenie Zespołu skierowano cztery projekty, opisane poniżej.

1) Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Na piśmie uwagi do projektu zgłosił Związek Powiatów Polskich, który wskazał, że sprzeciw budzi całość proponowanych zmian, ponieważ wycofuje się formę nadzoru pedagogicznego-ewaluacje i zamienia się ją na istniejącą już inną formę - kontrolę, poszerzoną o kontrolę przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce oraz kontrolę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki. Zamiana ewaluacji będącej, obiektywną wszechstronną oceną pracy szkoły lub placówki na wielu płaszczyznach przez zespół ewaluatorów z udziałem całego środowiska szkolnego nie może być zastąpiony przez kontrolę, której funkcja jest zupełnie inna.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.