Aktualności

25 czerwca 2021

Reforma dochodów samorządowych po 20 latach – dyskusja inaugurująca SKF

Wystąpienie inauguracyjne pt. "Reforma dochodów samorządowych" w ramach Samorządowego Kongresu Finansowego wygłosi Pan Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. W Sopocie, 30 czerwca przedstawione zostaną propozycje modyfikacji systemu zorientowanego na potrzeby wydatkowe jednostek samorządu terytorialnego.

Kontynuacją wystąpienia będzie debata pt. "Reforma dochodów samorządowych", w której rozmówcy porozmawiają o modyfikacji i kierunkach zmian legislacyjnych systemu dochodów samorządów, który ma ponad 16 lat. Samorządy wskazują na dwa główne obszary wymagające reformy. Po pierwsze na mechanizmy korekcyjne, czyli tzw. Janosikowe i sposób jego naliczania. Po drugie na znaczącą zmienność dochodów wynikającą m.in. ze zmian w podatkach dochodowych i udziałów w nich samorządów.

Moderować spotkanie będzie Hanna Cichy, analityczka ds. gospodarczych, Polityka Insight, a w rozmowie udział wezmą:

  • Jacek Brygman, Wójt Gminy Cekcyn, Wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP
  • Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania
  • Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
  • Paweł Swianiewicz, Profesor,  Uniwersytet Warszawski
  • Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

Samorządowy Kongres Finansowy organizowany jest z inicjatywy Jacka Karnowskiego, Prezydenta Miasta Sopotu przez Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupę MTP, które podzielają misję kształtowania szerokiej debaty na temat wyzwań polskich gmin, a także integrowania sektora samorządowego.

Samorządowy  Kongres Finansowy służyć ma budowaniu relacji i współdziałaniu pomiędzy różnymi interesariuszami zainteresowanymi współpracą samorządów z biznesem i środowiskami akademickimi oraz inicjowaniu konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym ze stroną rządową.

Obok tematów poruszanych w ramach debat dotyczących reformy dochodów samorządowych, finansowania rozwoju regionów czy finansowania rozwoju mieszkalnictwa , istotnymi elementami w programie tegorocznej edycji będą także rozmowy o programie LIFE czy czyszczeniu Bałtyku z niewybuchów.

Kongres zwieńczy debata prezydentów polskich miast pt. Mapa wyzwań dla finansów samorządowych, której gospodarzem będzie Miasto Sopot.

Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na pierwszą edycję Samorządowego Kongresu Finansowego, który odbędzie się 30 czerwca 2021 w formule online i będzie transmitowany z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.

Program oraz bezpłatna rejestracja: https://www.efcongress.com/skf/

Partnerem instytucjonalnym Kongresu jest Związek Powiatów Polskich, natomiast Dziennik Warto Wiedzieć objął wydarzenie patronatem medialnym.