Aktualności

26 sierpnia 2021

Relacja z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

25 sierpnia br. w formie hybrydowej odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Głównym tematem poruszonym podczas spotkania był Narodowy Program Szczepień. Omówiono również aktualne postulaty zgłoszone przez samorządy.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast współprzewodniczył Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Z ramienia Związku Powiatów Polskich w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: wiceprezes Zarządu ZPP Jan Grabkowski, dyrektor Biura ZPP Rudolf Borusiewicz, jego zastępca Grzegorz Kubalski oraz mec. Bernadeta Skóbel.

Na wstępie wiceminister Paweł Szefernaker zaproponował aby 3 września, w związku z trwającymi obecnie konsultacjami, odbyło się specjalne posiedzenie KWRiST poświęcone w całości rozwiązaniom przewidzianym w ramach tzw. Polskiego Ładu. Dodał, że do 1 września stronie samorządowej zostaną dostarczone projekty ustaw dotyczące programu.

Następnie głos zabrał minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. realizacji Narodowego Programu Szczepień, który przedstawił status prac związany z realizacją programu. Jak podkreślił na chwilę obecną w pełni zaszczepionych jest 18,5 mln osób, natomiast liczba tych którzy przyjęli pierwszą dawkę wynosi 19, 1 mln osób. Daje to łączny wynik, jeżeli chodzi o osoby pełnoletnie, na poziomie 59 % całej populacji. - To jest, oczywiście nie zadawalający wynik, natomiast on jest na szczęście lepszy jeżeli chodzi o grupę, która najbardziej narażona jest na ciężki przebieg Covid-19 to znaczy w grupie 70+ gdzie mamy blisko 80% osób zaszczepionych. Według ministra możliwości zachęcania i przekonywania do szczepień są coraz węższe. Jak wynika z analizy zapisów z tygodnia na tydzień o 10 - 20% spada liczba osób zapisujących się na szczepienie. W tej chwili tygodniowo jest to około 160 tys. osób. To wszystko razem nakłania do wniosków, ze dotychczasowe możliwości i formy działań zostają nie do końca wyczerpane. Minister dodał, że w chwili obecnej istnieją dwie możliwości przyspieszenia i dalszej realizacji Narodowego Programu Szczepień. Pierwszą jest wprowadzenie obowiązku szczepienia dla wybranych grup zawodowych takich jak np. szeroko rozumiane zawody medyczne. Istnieje jednak obawa, że wprowadzony tego rodzaju obowiązek może wywołać duże emocje społeczne, które zamiast pomóc w realizacji programu, wprowadzą efekt odwrotny. Jak podkreślił minister dyskusja na ten temat nadal trwa i w tej sprawie nie zostały podjęte żadne decyzje. Drugim rozwiązaniem jest długotrwała edukacja dotycząca ogólnie szczepień w tym szczepień przeciw Covid-19. Minister podsumowując swoją wypowiedź podkreślił, że na chwilę obecną występują trzy główne zagadnienia dotyczące Narodowego Programu Szczepień: pierwsze - to przygotowania do możliwości szczepień w szkołach, drugie - dyskusja na temat ewentualnego wprowadzenia obowiązku szczepień dla wybranych grup zawodowych, trzecie - dyskusja na temat zastosowania trzeciej dawki szczepionki u osób, które nie nabyły odporności.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.