Aktualności

1 października 2021

Relacja z wrześniowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Prawne uregulowanie kwestii stwierdzania zgonów i wsparcie gmin uzdrowiskowych z funduszu covidowego to główne tematy posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która odbyła się 27 września br.

Posiedzeniu przewodniczył Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Posiedzenie rozpoczęło się od uroczystego pożegnania i podziękowania dla Andrzeja Porawskiego, który po niemal 22 latach zrezygnował z pełnienia funkcji sekretarza strony samorządowej KWRiST. Jego następcą na tym stanowisku został Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Koroner i kolumbaria

Wojciech Labuda z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że od 2015 roku trwały prace rządowe nad nową ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Równocześnie toczyły się prace nad prawnym uregulowaniem kwestii stwierdzania i rejestracji zgonów. Prace te nie zakończyły się podczas ubiegłej kadencji Sejmu. Ze względu na niewątpliwą archaiczność istniejących przepisów, zdecydowano się od lutego br. wrócić do tej kwestii i podjąć ją podczas prac międzyresortowego zespołu. Efektem ma być kompleksowa reforma. Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma regulować wszystkie sprawy – od momentu śmierci aż po pochówek. Wojciech Labuda odniósł się też do wielokrotnych pytań strony samorządowej o kwestię koronera – to zagadnienie znalazło się w projekcie, który został skierowany do konsultacji pod koniec 2019 roku. Założenia wówczas sformułowane zostały przeniesione do projektu nowej ustawy bez radykalnych zmian – koroner miałby działać jako wyjątkowa instytucja do stwierdzania zgonu w sytuacjach zgonów gwałtownych, poza szpitalem i poza domem. Określone zostały też wymagania dotyczące koronerów. Istotne zmiany dotyczą kwestii cyfryzacji – zakładana jest całkowita cyfryzacja procesu, od momentu stwierdzenia zgonu aż po pochówek. Karty zgonów funkcjonowałyby tylko elektronicznie a dane byłyby przekazywane drogą elektroniczną do Urzędów Stanu Cywilnego. W swojej wypowiedzi Wojciech Labuda odniósł się też do wymogów określających odległość zabudowań od cmentarzy. Powołał się tu na normy sanitarne. Obowiązującą propozycją jest, by w odniesieniu do terenów zwodociągowanych było to 35m, trwają jednak ciągle prace i ekspertyzy nad tym, czy odległość ta będzie mogła być zmniejszona. Projekty nowych przepisów uzyskały już wpis do wykazu prac legislacyjnych. Przewidziano 21 dni na konsultacje.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.