Aktualności

14 października 2021

Prowadzenie postępowania z negocjacjami z zastosowaniem art. 275 pkt 2 ustawy PZP – szansa na lepsze oferty dla Zamawiającego? - bezpłatny webinar

Związek Powiatów Polskich oraz Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju zapraszają na bezpłatny webinar pt. "Prowadzenie postępowania z negocjacjami z zastosowaniem art. 275 pkt 2 ustawy PZP – szansa na lepsze oferty dla Zamawiającego? Jak przygotować się do wyzwania jakim będzie udzielenie zamówień w ramach Polskiego Ładu?".

Szkolnie to odbędzie się 21 października w godzinach 10:00-11:30, w formule online.

W programie znajdują się następujące punkty:

 1. Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu.
  Jak inwestycje z Polskiego Ładu wpłyną na rynek zamówień publicznych w Polsce?
 2. Przeprowadzenie postępowania krok po kroku z zastosowanie art. 275 pkt. 2 ustawy w celu ulepszenia treści oferty.
 3. Korzyści płynące z zastosowania trybu z negocjacjami zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy- gospodarne i efektywne zamówienia publiczne.
 4. Sekcja pytania i odpowiedzi.

Prelegenci:

 • mec. Wojciech Piórkowski – ekspert merytoryczny ds. zamówień publicznych.
  Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu oraz Komisji ds. doskonalenia zawodowego przy OIRP w Poznaniu (od trzech kadencji).
  Posiada 16-letnie doświadczenie jako prawnik w obsłudze prawnej instytucji publicznych i wykonawców oraz jako pełnomocnik w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą (kilkaset postępowań), a także w sprawach cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu dyscypliny finansów publicznych.
  Trener prowadzący szkolenia dla JST, wykładowca przedmiotu „zamówienia publiczne” na uczelniach wyższych oraz studiach podyplomowych (UAM), prelegent na konferencjach z zakresu zamówień publicznych.
  Doradca w projekcie PARP „Nowe podejście do zamówień”
   
 • Łukasz Dahms – Dyrektor Działu Obsługi Projektów Europejskich i Krajowych.
  15 lat doświadczenia w zakresie kompleksowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE i krajowych.
  Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad zarządzanymi projektami w ramach zespołu.
  Specjalistyczna wiedza w zakresie Prawa Zamówień Publicznych

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: https://pzp.wanir.edu.pl/