Aktualności

29 października 2021

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na ratunek całą dobę”, 4 listopada br.

4 listopada br. o godzinie 9:00 rozpocznie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Na ratunek całą dobę”. Inspiracje i wyzwania interwencji kryzysowej na przykładzie OIKiP w Myślenicach, która odbędzie w formule hybrydowej - on-line i stacjonarnej w Myślenicach.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Socjologii i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katedra Duszpasterstwa Rodzin Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Instytut Nauk o Wychowaniu Akademia Ignatianum i realizator projektu - Powiat Myślenicki - Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.

Ideą Konferencji jest podjęcie dyskusji na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju interwencji kryzysowej w Polsce, w oparciu o praktyki europejskie.
Spotkanie ma służyć ukazaniu priorytetów interwencji kryzysowej w Polsce, wymianie dobrych praktyk oraz podjęciu dyskusji zmierzającej do wypracowania standardów działań. Celem wydarzenia jest również analiza wyzwań stawianych przed interwencją kryzysową w kontekście rozwoju systemu polityki społecznej w Polsce, szczególnie w zakresie współpracy różnych podmiotów.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli Ośrodków Interwencji Kryzysowej z całej Polski, naukowców i praktyków zainteresowanych działalnością i rozwojem Interwencji Kryzysowej w kontekście szeroko pojętej polityki społecznej.

Każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestnictwa w konferencji na dwa możliwe sposoby: poprzez udział w sesji plenarnej oraz uczestnictwo w warsztatach tematycznych.

Spotkanie jest elementem projektu pt. „Na ratunek całą dobę – Interwencja Kryzysowa w Myślenicach – nadzieja, pomoc, zmiana” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa SPR.

Więcej szczegółów poniżej oraz tutaj.

Związek Powiatów Polskich objął patronatem honorowym to wydarzenie.


Załączniki