Aktualności

8 listopada 2021

3. edycja ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej, 25-26 listopada br.

25-26 listopada br. w formie hybrydowej odbędzie się 3. edycja ogólnopolskiej konferencji poświęconej aktualnej sytuacji w opiece długoterminowej.

Podczas konferencji „OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE - DZISIAJ I JUTRO” będzie kontynuowana zapoczątkowana w ubiegłych latach publiczna debata o przyszłości opieki długoterminowej w Polsce.

Obserwowany od kilku lat dynamiczny wzrost liczby osób starszych oraz prognozy demograficzne przynoszą nowe wyzwania dla polskiej służby zdrowia i pomocy społecznej. Trudną sytuację pogłębia dodatkowo  pojawianie  się  kolejnych fal pandemii koronawirusa. Wyzwania te będą  jednymi  z najważniejszych kwestii polityki w najbliższych dziesięcioleciach. W tej sytuacji najistotniejsze jest zabezpieczenie socjalne i zdrowotne rosnącej populacji osób starszych i niesamodzielnych. W kontekście deficytu fachowych pracowników oraz presji ekonomicznej będzie stanowić to największy egzamin dla obecnego rządu i kolejnych.
Z tymi zjawiskami od lat zmaga się opieka długoterminowa. Niestety z powodu niedostatecznego zainteresowania opinii publicznej trudna sytuacja zamiast poprawiać się, ulega pogorszeniu. Uwagę mediów przykuwają jednostkowe przykłady złej jakości opieki, a nie braki systemowe.
Budząc krótkotrwałe emocje podkreśla się aspekt etyczny zdarzenia, nie  informując opinii społecznej  o wyczerpaniu zasobów rzeczowych i osobowych oraz o rzeczywistych kosztach i problemach związanych z zapewnieniem opieki tak licznej grupie obywateli.

Podczas tegorocznych obrad uczestnicy będą dyskutowali m.in. o: celach i wyzwaniach deinstytucjonalizacji, kadrach medycznych i opiekuńczych, higienie i pielęgnacji pacjentów niesamodzielnych, nieinwazyjnej wentylacji  mechanicznej  przeprowadzanej  w  domu  oraz  sukcesach i porażkach odniesionych w poszukiwaniu optymalnych standardów opieki długoterminowej.
 
Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2021 roku.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników, prelegentów oraz podopiecznych i personelu placówek opieki długoterminowej, w tym roku organizatorzy zdecydowali się na wykorzystanie hybrydowej formuły konferencji tak, aby zapewnić możliwość wyboru  najbardziej  dogodnej  formy uczestnictwa w wydarzeniu.

W ciągu tych dwóch dni zaplanowano organizację sześciu interaktywnych debat tematycznych. Każda z debat odbędzie się w hotelu Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98, 00-510  Warszawa, a transmisja „na żywo” będzie dostępna  bezpłatnie na specjalnie przygotowywanej do tego celu stronie internetowej www.opiekadlugoterminowa2021.pl

W konferencji udział wezmą przedstawiciele środowisk związanych z sektorem opieki długoterminowej: świadczeniodawcy, świadczeniobiorcy, pracownicy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.

Konferencja ma mieć charakter ponadpolityczny i długofalowy ze względu na specyfikę i złożoność zagadnienia. Zmiany w opiece długoterminowej będą trwały wiele lat i będą dostosowywały się do oczekiwań społeczeństwa z jednej strony, i możliwości państwa polskiego z drugiej.

Spotkanie to organizuje Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym”, która od początku swojego istnienia działa na rzecz systemowych zmian w  opiece nad osobami niesamodzielnymi, rozwoju oraz profesjonalizacji środowiskowego wsparcia.

Więcej informacji i formularz rejestracyjny dostępne będą na stronie: www.opiekadlugoterminowa2021.pl.  
 
Kontakt:
Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” -  Związek Stowarzyszeń  
ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa
tel. 22 279 49 04
e-mail: biuro@niesamodzielnym.pl


Załączniki