Aktualności

9 listopada 2021

"Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów)" - bezpłatne szkolenia ZPP - 29-30 listopada, 1-2 oraz 6-7 grudnia br.

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom JST zatytułowane "Ochrona osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów)" które odbędzie się:

  • 29-30 listopada 2021 r.,
  • 1-2 grudnia 2021 r.,
  • 6-7 grudnia 2021 r.

Uwaga: w każdym z ww. terminów będzie tożsama tematyka. Przedstawiciele danego JST mogą wziąć udział jeden raz w zapropnowanych terminach.

Początek o godzinie 9:00.

Sygnaliści – pod tą nazwą kryją się nowe obowiązki, jakim wkrótce będzie musiał sprostać każdy powiat. Na mocy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii i sposób jej implementacji do prawa polskiego, Polska zobowiązana jest do wdrożenia przepisów zapewniających, osobom zgłaszającym naruszenie prawa – czyli wspomnianym uprzednio sygnalistom, ochrony. Dyrektywa obliguje również do opracowania wewnętrznych procedur zgłaszania nieprawidłowości, jakie wprowadzić wkrótce będą musieli pracodawcy.

W związku z powyższym ZPP zrealizuje szkolenie, którego szczegółowa tematyka będzie obejmowała następujące zagadnienia: zakres podmiotowy dyrektywy, zakres przedmiotowy dyrektywy oraz przyszłej ustawy, stworzenie i funkcjonowanie systemu zgłoszeń wewnętrznych, zgłoszenia zewnętrzne, ujawnienia publiczne oraz praktyczne problemy związane z wdrożeniem przepisów.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Więcej szczegółów w tym termin zgłoszeń na poszczególne szkolenia został ujęty w poniżej zamieszczonych zaproszeniach.


Załączniki