Aktualności

18 listopada 2021

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: art. 115a Prawa ochrony środowiska, nowe rozporządzenia planistyczne i zmiany w nadzorze nad SKP

18 listopada 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST. Wśród poruszanych tematów najistotniejsze to: art. 115a Prawa ochrony środowiska, nowe rozporządzenia planistyczne i zmiany w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów – projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym dotyczący tej ostatniej kwestii uzyskał opinię negatywną Zespołu. Była to pierwsza od wielu miesięcy wydana przez Zespół opinia negatywna.

Art. 115a Prawa ochrony środowiska

Na wniosek Związku Powiatów Polskich Zespół dyskutował nad zmienionym art. 115a ust. 1 Prawa ochrony środowiska, zmienionym w ramach nowelizacji ustawy o czystości i porządku w gminach. Po nowelizacji przy wydawaniu tzw. decyzji hałasowych nie można wykorzystywać badań GIOŚ.

Bartłomiej Zydel z Biura ZPP przypomniał na wstępie, że projekt tej nowelizacji został skierowany do Sejmu bez opinii KWRiST. Przechodząc do konkretów podkreślił, że w obecnym stanie prawnym nawet jeśli GIOŚ przeprowadzi badania, to nie będzie można uwzględnić ich wyników przy wydawaniu decyzji administracyjnych. Wskazywał, że na rynku koszty badań istotnie wzrosły. Sygnalizował też problem „wypychania” przez WIOŚ zarówno świeżych zgłoszeń, jak i „zalegających” od kilkunastu miesięcy – bez jakiejkolwiek refleksji np. w kontekście tego, czy w danym przypadku nie ma wydanej decyzji z art. 115a Prawa ochrony środowiska, której egzekwowanie wciąż znajduje się w zakresie kompetencji WIOŚ.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.