Aktualności

26 listopada 2021

"Nowe obowiązki starosty wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" - bezpłatne szkolenie ZPP już 9 grudnia br.

Związek Powiatów Polskich zaprasza na bezpłatne szkolenie online dedykowane pracownikom jednostek samorządu terytorialnego zatytułowane „Nowe obowiązki starosty wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, które odbędzie się 9 grudnia 2021 r. roku w godz. 9:00-11:00

Ustawą z 30 marca br. znowelizowano przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 31 października br. weszły w życie przepisy nowelizacji wprowadzające nowe obowiązki dla starostów, którzy sprawują nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami. Nowe zadania przewidziano także w „Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu” przyjętej Uchwałą Nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021 r. (weszła w życie 12 maja br.).

Przepisy te budzą wiele wątpliwości. W związku z powyższym ZPP zrealizuje szkolenie podczas, którego omówione zostaną problemy związane z wdrożeniem tych przepisów.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zainteresowanych prosimy o uzupełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na stronie: https://zpp.pl/szkolenia

Na zgłoszenia oczekujemy do 7 grudnia 2021 roku.

Po upływie tego terminu zarejestrowane osoby otrzymają mailowo szczegóły techniczne dotyczące wzięcia udziału w szkoleniu.

Więcej szczegółów w poniżej zamieszczonym zaproszeniu.


Załączniki