Aktualności

25 listopada 2021

Na Zespole ds. Obszarów Wiejskich KWRiST o trzeciej wersji Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027

Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 22 listopada 2021 r. zdecydowanie zdominowała tytułowa kwestia. Wątpliwości w tym zakresie przedstawiali zarówno przedstawiciele gmin, jak i województw.

Gminy: środki na infrastrukturę są niezbędne

Burmistrz Stanisław Bodys, Współprzewodniczący Zespołu ze Strony Samorządowej sygnalizował, że obecna wersja projektu Planu Strategicznego jest dla gmin niezwykle trudna z uwagi na praktycznie całkowite wyeliminowanie możliwości finansowania infrastruktury ze środków Wspólnej Polityki Rolnej – a odsyłanie w tym zakresie do Polityki Spójności jest trudne. Burmistrz Bodys sygnalizował np. ogromne potrzeby w gospodarce wodno-ściekowej. Za to Wójt Gminy Korycin Mirosław Lech dopytywał o konkretne źródła finansowania infrastruktury, skoro potrzeby mają być zaspokojone z innych źródeł.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.